sztandar

Certyfikat

Witaj, przyjdź, aby skonsultować nasze produkty!

Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością i zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r.