headbanner

Certyfikat

Witam, zapraszamy do konsultacji z naszymi produktami!

Certyfikat do stosowania w kontakcie z żywnością i zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r.